Kot izvajalci ali podizvajalci gradbenih del s težko gradbeno mehanizacijo in kiperskimi prevozi sodelujemo pri vseh večjih projektih na območju Slovenske Istre.

Izkušnje imamo pri izvajanju zahtevnih rušitev objektov in ustreznim deponiranjem gradbenih odpadkov.

Gradbena mehanizacija